I mitt oljemåleri målar jag spontant och intuitivt

Vill fånga känslan i stunden. En tanke, en undran, det lilla, det stora, ljuset och mörkret. Växlingarna kan vara stora mellan det lugna och det starkt känsloladdade.

Arbetar med tunna färglager, i lager på lager, snabbt och intensivt. Gärna till musik, klassiskt, jazz eller annat tilltalande ”måleriskt”. Eller bara ren tystnad…

Vill inte styra mitt inre, istället öppna upp för den inre ”omedvetna” känslan i skapandet som styr handen till ett färg- och formflöde.

Om bildflödet känns bra, fortsätter jag att fylla målarduken. Alltid en början uppe i högra hörnet. Det känns som ”rytmer” i kroppen och ner över målarduken. Efter sista penseldraget analyserar jag målningen. Ljuset och mörkret finns nästan alltid med i mina målningar. Mycket annat finns att tolka, det lämnar jag åt betraktaren…