Textil konst – utställningar och beställningsuppdrag

Lika roligt att skapa fritt i väven som att lägga upp ett arbete efter en skiss.

I mina gobelänger till utställningar väver jag fritt efter en bestämd känsla, bilder som lämnar spår av dåtid och nutid. Ibland blir gobelängen med ett tema.

Har utfört beställningsarbeten inom kyrklig textil konst sedan 1979. (Se CV för nedladdning)

I beställningsuppdragen för mina kyrkotextilier ligger det en lång framtagningsprocedur. Från en fri skiss som vidareutvecklas i skala, och som lämnas till beställaren innan arbetet påbörjas.

Tråden-varpen, skytteln går… följer min skiss. Allt sammanflätas ihop med konsten. Ibland med inplock, eller till sist med ett broderi innan montering. Arbetena har olika tidsperspektiv. Ett arbete handlar om flera månader, kanske ett år.

För mig är detta ett underbart konstskapande. Ett självständigt och fritt arbete inom kyrkans liturgiska innehåll, som man också måste vara bevandrad i. Kyrkans liturgiska färger, symboler och mycket annat som samspelar med både nutid och dåtid och med människan i centrum.

Gobelänger till kyrkorum, eller församlingshem, beställda efter skiss. Stora som mindre, alltid lika utmanande. En spänning och glädje att ge sig hän i garnhärvorna, kvalitéer, färg och komposition.